People make your business grow

Ydelser

Vil du vide mere?

Oversigt over PMC’s ydelseskompetencer

Ledelsesrådgivning:

Forandringsledelse

Værdibaseret ledelse

 

Coaching:

Individ (max 20 pr. år)

Outplacement (max 20 pr. år)

 

Search & Selection (GARANTI FOR SUCCES FOR BEGGE PARTER):

Executive search

Search & Selection

Test & assessment

Forretningsudvikling:

Forretningsplan, etablering, udvikling, opfølgning (mål, middel, tid, ansvar)

Strategi

Implementering

Resultatmåling

 

Organisationsudvikling:

Organisationsstruktur, etablering og udvikling

Værdigrundlag, kultur og politikker

Kompetenceudvikling

Klima-/trivselsanalyser

 

Sales Performance Consulting:

Salgsstrategi

Salgskanaler

Salgsværktøj

Incitamentssystemer

Vurdering af salgspersonale

Vurdering af salgsledelse

It og CRM

 
 

Bestyrelsesarbejde:

Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer

Deltagelse i bestyrelsesarbejde og advisoryboards

 
 

Arbejdsprocesser og metoder

Vi søger at komponere den bedst mulige proces set i relation til den kundespecifikke opgave vi løser. Derfor varierer vores arbejdsmetoder og processer fra opgave til opgave. Vi har imidlertid vedtaget et internt kodeks for hvorledes vi principielt ser en opgave løst, for at præcisere en holdning til den sikkerhed og kvalitet vi vil lægge i opgaveløsningen.

Hovedoverskrifterne for vore arbejdsmetoder og processer vil være følgende:

Vis indlevelse:
 • Forstå din kunde og din kunde’s virksomheds situation og behov.
 • Lyt proaktivt til hvad din kunde fortæller og stil spørgsmål til du er afklaret.
Vis omtanke
 • Tænk dig grundigt om når du analyserer dine notater fra kundemødet.
 • Hvad er problemet/udfordringen? Hvorfor er det opstået? Hvilke konsekvenser har det for kunden/kundens virksomhed?
 • Find frem til din foreløbige konklusion på, årsag < - > virkning, hvad der fremtræder som symptomer og hvor kernen til problemet/udfordringen ligger.
 • Kontakt kunden for at få be- eller afkræftet din opfattelse af situationen.
Vis kompetence
 • Udarbejd en eller flere løsningsmodeller som vil kunne tilfredsstille kundens ønsker/behov.
 • Diskuter med kunden løsningsmodellernes konsekvenser og hvordan disse kan implementeres.
 • Få kundens accept på løsningsmodel, mål og midler.
Vis handlekraft
 • Lever en professionel og effektiv løsning til kunden.
 • Sikre dig at løsningen implementeres i henhold til aftalen med kunden, til rette tid og på rette sted.
 • Få kundens accept på at opgaven er løst og leveret i henhold til aftalen.
 • Opfølgning i henhold til aftale med kunden.

 

 

top    

Template by CABS | Login